MVP Brno 30. 6. 2013

Posuzoval pan Levente Miklós (H)

Třída dorostu

VN1

Eclipse Tileco
( Fernando Il Cagnolino x Angioletta Tileco )
Chov.- Z. Barák, Maj.- B. Tvarogová

Třída mladých

V1, CAJC, BOJ, BOB

Sanny Feritte Bugsy
( Keleborn Gil-Endor x Belladona Feritte Bugsy )
Chov.- E. Baxová, Maj.- P. Jablonická

V2

Ikario na Klínkách
( Kewin Stříbrný potok x Diana na Klínkách )
Chov. - M. Vacková, Maj.- Z. Harantová

VD3

Josh King of Ivar
( Legolas Gil-Endor x Princess King of Ivar )
Chov.- I. Vaňková, Maj.- H. Chaloupková

Mezitřída

V1, CAC, Res.CACIB

Leos Feritte Bugsy
( Kewin Stříbrný potok x Lolly Feritte Bugsy )
Chov.- E. Baxová, Maj.- Z. Harantová

Třída otevřená

V1, CAC

Gilberto Bohemia Skara
( Mefisto Bohemia Skara x Penelope Bohemia Skara )
Chov.- R. Marešová, Maj.- M. Jeřábková

Třída šampionů

V1, CAC, CACIB

Keleborn Gil-Endor
( Be Bop du Domaine de Chanteloup x Clara Belle du Domaine de Chanteloup )
Chov.- H. Podaná, Maj.- L. Zapletalová

V2, Res. CAC

Cirillo Tileco
( Fernando Il Cagnolino x Afrodita Moravia Krystal )
Chov.- Z. Barák, Maj.- B.Tvarogová, Z. Barák

Mezitřída

V1, CAC, CACIB

Koketa Feritte Bugsy
( Ileas ein Goldkind x Dame Fortuna Bugsy )
Chov.- E. Baxová, Maj.- R. Jandová

Třída otevřená

VD1

Darling King of Ivar
( Choc-Issimo Picolo zo Zámockého parku x Berenika White Downy )
Chov.- I. Vaňková, Maj.- N. Široká

VD2

Grejsi del Maestro Scalpellino
( Choc-Issimo Picolo zo Zámockého parku x Dorka del Maestro Scalpellino )
Chov.- V. Čech, Maj.- P. Kuvík