Titulní strana · SPORT · články · Nová pravidla dostihového a coursingového šampionátu

Nová pravidla dostihového a coursingového šampionátu

NOVÁ PRAVIDLA PRO UDÍLENÍ DOSTIHOVÉHO/COURSINGOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH JSOU PLATNÁ OD 25. 2. 2017, PODLE TĚCHTO PRAVIDEL LZE ZPĚTNĚ ZAPOČÍTÁVAT I SEZÓNU 2016

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ DOSTIHOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH

– Platná dostihová licence v době konání všech započítávaných dostihů

– 12 čistě doběhnutých dostihů v minimálně dvou sezonách, v dospělých kategoriích (klasik, sprinter), z toho minimálně 4 dostihy CACIL, přičemž se pes aspoň jednou umístí v 1. polovině startujících. U sprinterů se akceptuje CACIL i pokud se nesejde potřebný počet psů.

– Členství v KCHICH po celou dobu plnění předešlé podmínky

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ COURSINGOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH

– Platná coursingová licence v době konání všech započítávaných závodů

– 12 čistě doběhnutých závodů v minimálně dvou sezonách, v dospělých kategoriích (klasik, sprinter), z toho minimálně 2 závody CACIL, přičemž se aspoň jednou pes umístí v 1. polovině startujících. U sprinterů se akceptuje CACIL i pokud se nesejde potřebný počet psů.

– Členství v KCHICH po celou dobu plnění předešlé podmínky

26.04.2017. 13:27