Zrušení výstavy

Vážení vystavovatelé, diváci, milovníci chrtů, sponzoři a rozhodčí,

s politováním oznamujeme, že po důkladném zvážení situace jsme se rozhodli pro zrušení Speciální výstavy chrtů 2020 dne 6.6.2020 i Klubové výstavy, která se měla konat dne 7.6.2020.

Důvodem pro toto nelehké rozhodnutí byla především bezpečnost a zdraví rozhodčích, vystavovatelů, personálu i hostů, též platí omezení pohybu obyvatel, cestování (včetně do zahraničí a zpět) a zákaz shlukování.
Těm, kteří již zaplatili výstavní poplatek, bude poplatek v plném rozsahu vrácen nejpozději do 30 dnů.

Děkujeme Vám za Vaši přízeň a věříme, že jistě pochopíte, že zdraví je přednější.

06.04.2020. 01:01