Titulní strana · Klub · TOP Italský chrtík roku

TOP Italský chrtík roku

Tento titul je udělován psům a fenám, kteří získají za své výstavní úspěchy v dané sezóně nejvyšší počet bodů a to pouze v době členství v KCHICH a mohou být uznány pouze psovi, jehož majitel je členem KCHICH.


Chrtík sbírá body za účast na výstavách dle bodovací tabulky níže (počítají se pouze body získané ve třídě mladých a v dospělých třídách, kde je zadáván titul CAC - mezitřída, třída otevřená, třída pracovní a třída šampionů nebo vítězů) a do konce ledna následujícího roku zašle majitel přehled získaných bodů spolu s kopií PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků s kartičkami titulů. Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadáván titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent . Vyjímkou jsou balkánské státy ( Bosna, Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Rumunsko, Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Top chrtíka nezapočítvají (vyjímku tvoří pouze evropská a světová výstava pořádaná v těchto zemích pod záštitou FCI).


Body se zasílají
místopředsedkyni KCHICH, nejlépe e-mailem:

Štěpánka Štěpánková – s.stepankova@centrum.cz

Pořadí soutěže TOP italský chrtík roku je vyhlašováno na členské schůzi následujícího roku pro psy i feny zvlášť, a zároveň je vyhlašován a oceněn Absolutní vítěz s nejvyšším počtem bodů.