TOP Italský chrtík roku

Tento titul je udělován psům a fenám, kteří získají za své výstavní úspěchy v dané sezóně nejvyšší počet bodů a to pouze v době členství v KCHICH a mohou být uznány pouze psovi, jehož majitel je členem KCHICH.
Chrtík sbírá body za účast na výstavách dle bodovací tabulky níže, počítají se pouze body získané ve třídě mladých a v dospělých třídách, kde je zadáván titul CAC - mezitřída, třída otevřená, třída pracovní a třída šampionů nebo vítězů, dále ve třídě veteránů a třídě čestné (TOP Class)
Nejpozději do 15. ledna následujícího roku zašle majitel přehled získaných bodů zapsaných do tabulky spolu s kopiemi buď PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH. Tabulka s přehledem získaných bodů musí obsahovat nejméně datum konání výstavy, typ výstavy, místo výstavy, získané ocenění psa/feny a uplatněné body za uvedená ocenění a uplatněné body za konkurenci, dle vzoru na webových stránkách klubu.
Podmínkou přihlášení do soutěže je alespoň 60 dosažených bodů a dále účast na jedné z výstav KCHICH ve třídě mladých, mezitřídě, otevřené, vítězů, veteránů nebo čestné (TOP Class) v daném počítaném roce bez ohledu na výsledné hodnocení.Pro celý článěk rozklikni.
<< První < Zpět [2 / 2] Další > Poslední >>