Titulní strana · Klub · Klubový šampion od 2019

Klubový šampion od 2019

Titul šampiona klubu je prestižním titulem,
který by měl zdobit skutečně jen chrtíky špičkových kvalit, kteří dlouhodobě získávají na výstavách nejvyšší ocenění.

Chrtík sbírá body za účast na výstavách, pokud dosáhne předepsaného počtu bodů, majitel zažádá o přiznání titulu výbor KCHICH. O přiznání titulu rozhoduje výbor KCHICH. Proti rozhodnutí výboru KCHICH o nepřiznání titulu lze podat odvolání prostřednictvím výboru KCHICH, o odvolání rozhoduje členská schůze KCHICH.

Titul „Klubový šampion KCHICH“ může získat chrtík pouze jednou za život.

Minimální počet bodů pro získání titulu šampion Klubu chovatelů italských chrtíků je 250 bodů, a to nejméně ve dvou výstavních sezónách. Pro celý článek rozklikni.

Podmínkou je získat na klubové výstavě KCHICH minimálně ocenění V4 (ve třídách, kde je zadáván titul CAJC, CAC - tedy třídy: mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů, šampionů).
Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadáván titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent. Výjimku tvoří balkánské státy (Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Severní Makedonie, Rumunsko, Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Klubového šampiona KCHICH nezapočítávají (výjimku tvoří evropská a světová výstava pořádaná v dané zemi pod záštitou FCI).

Pokud chrtík získá stanovenou bodovou hranici a splní podmínku ocenění na klubové výstavě, zašle majitel přehled získaných bodů zapsaných do tabulky spolu s kopiemi buď PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků s kartičkami titulů na adresu místopředsedkyně výboru KCHICH. Tabulka s přehledem získaných bodů musí obsahovat nejméně datum konání výstavy, typ výstavy, místo výstavy, získané ocenění psa/feny a uplatněné body, dle vzoru na webových stránkách klubu.

Body lze započíst pouze po dobu členství majitele nebo alespoň jednoho
ze spolumajitelů (spoluvlastníků) v KCHICH a tituly mohou být uděleny pouze psovi/feně, jehož majitel či jeden ze spolumajitelů (spoluvlastníků) je členem KCHICH. Spolumajitel (spoluvlastník) však musí být od počátku započítávaných výstav uvedený v průkazu původu. Majitel anebo spolumajitel (spoluvlastník) musí být členem KCHICH i v době podání žádosti o udělení titulu.

Štěpánka Štěpánková

Studentská 2496, 276 01 Mělník
s.stepankova@centrum.cz

Zasílejte přednostně emailem, pokud poštou, tak obyčejně, NE doporučeně

Tabulka pro zápis ke stažení ZDE

BODOVACÍ TABULKA s počtem bodů za jednotlivá ocenění:

Mezinárodní výstavy se zadáváním CACIB, Speciální výstava chrtů, Klubová výstava chrtů a další výstavy pořádané speciálně pro skupiny X. (a případně V.)


Ocenění

Body

V1

6

V2

5

V3

4

V4

2

VDH

4

Res. VDH

2

CAC

6

CAJC

3

Res. CAC

3

CACIB

10

Res. CACIB

6

BOB

7

BOS

4

BOV

5

BOJ

5

Evropský vítěz

10

Světový vítěz

20

Klubový vítěz

6

Vítěz speciální výstavy chrtů, Středoevropský vítěz

8

Světová či evropská výstava
za známku Výborný (bez umístění, v případě umístění do V4 tyto body navíc k bodům za ocenění do V4)

5Ostatní výstavy se zadáváním CAC

Ocenění

Body

V1

4

V2

3

V3

2

V4

1

VDH

3

Res. VDH

1

CAC

5

CAJC

2

Res. CAC

3

Národní vítěz

6

BOB

7

BOS

4

BOJ

5

BOV

5


Klubová výstava KCHICH

Ocenění

Body

V1

8

V2

6

V3

4

V4

2

V1 (ve třídě veteránů)

6

CAJC

3

CAC

8

Res. CAC

5

BOJ

10

Nejlepší fena/pes

7

Vítěz Top Class

5

Klubový vítěz

10

Klubový vítěz mladých

5

BOB

15

BOS

8

BOV

10


Na všech výstavách

Body

BIG 1, JBIG 1, Vet. BIG1

10

BIG 2, JBIG 2, Vet. BIG2

8

BIG 3, JBIG 3, Vet. BIG3

6

BIG 4, JBIG 4, Vet. BIG4

4

BIG 5, JBIG 5, Vet. BIG5

2

BIS 1, JBIS 1, Vet. BIS 1

10

BIS 2, JBIS 2, Vet. BIS 2

8

BIS 3, JBIS 3, Vet. BIS 3

6

Junior šampion země

10

Šampion země

20


Započitatelné ekvivalenty.
Polské CWC a rakouské CACA je možné započítat jako CAC, Res. CACA jako Res. CAC.
V zemích, kde se zadává titul Nejlepší mladá fena/mladý pes a Nejlepší fena/pes (například národní, speciální či klubové výstavy v Polsku, Rakousku a Německu) lze za tento titul započítat 3 body

13.06.2019. 22:53