Formuláře

Přihláška do KCHICH - nebo nás kontaktujte na e-mailu: michaela.john@email.cz

Přihláška do KCHICH v PDF

Přihláška na bonitaci v KCHICH - nebo nás kontaktujte na e-mailu: stribrnypotok@centrum.cz

Výhody členství

 • Volit a být volen do funkcí KCHICH
 • zůčastnit se členských schůzí klubu, vznášet podněty a připomínky k činnosti
 • Chovat plemeno v rámci ČMKU a FCI
 • Dostávat pravidelně zpravodaj a Katalog chovných italských chrtíků
 • Být pravidelně informován o aktuálním dění
 • Slevy poplatků za bonitace a klubové výstavy
 • Možnost získat titul Klubový vítěz nebo titul Šampion KCHICH zapisovaný do průkazu původu

Klubové poplatky

 • nový člen 550 Kč (450 Kč příspěvek + 100 Kč zápisné)
 • členský příspěvek 450 Kč/rok
 • bonitace pro člena klubu 300 Kč (po uzávěrce o 100 Kč více)
 • bonitace pro nečlena klubu 600 Kč (po uzávěrce o 200 Kč více)
 • poplatek za vystavení krycího listu 200 Kč
 • pro nečlena klubu poplatek za vystavení krycího listu 350 Kč + 100 Kč manipulační poplatek za vyřízení agendy týkající se vystavení průkazů původu
 • mimořádná bonitace - poplatek za bonitaci + cestovní náklady 3 členné bonitační komise

Číslo účtu KCHICH: 2112085474/2700


Klubový zpravodaj

 • Vychází 2 x až 3 x ročně a informuje o všem podstatném, co se v životě italských chrtíků v rámci klubu i mimo něj událo
 • zasílán je všem členům klubu a to v podobě tištěné (formát A5) a nově také ve formě elektronické (PDF)
 • uvádí adresy funkcionářů klubu a přehled poplatků
 • termíny a výsledky bonitací
 • termíny a výsledky výstav
 • přehled o klubovém životě
 • podmínky získání titulu šampion KCHICH a nové držitele šampionátu
 • rady pro chov a držení chrtíka
 • přehled plemeníků, fotografie, inzerce
 • další zajímavosti z domova i ze světa o italských chrtících
 • každé číslo je věnováno nějakému hlavnímu tématu týkajícího se chrtíků
 • u většiny témat nechybí ani vyjádření odborníka a osobní zkušenosti majitelů či chovatelů chrtíků
 • najdete zde články týkající se zdraví, aktivit s chrtíkem, dále také články z výstav, dostihů a jiných akcí
 • i Vy máte možnost se na tvorbě zpravodaje podílet!

Klubové řády

Zápisní řád KCHICH zde:
Zápisní řád KCHICH

Bonitační řád KCHICH zde:
Bonitační řád KCHICH

Stanovy KCHICH zde:
Stanovy KCHICH


Klubový šampion

Titul šampiona klubu je prestižním titulem,
který by měl zdobit skutečně jen chrtíky špičkových kvalit, kteří dlouhodobě získávají na výstavách nejvyšší ocenění.

Chrtík sbírá body za účast na výstavách, pokud dosáhne předepsaného počtu bodů, majitel zažádá o přiznání titulu výbor KCHICH. Minimální počet bodů pro získání titulu šampion Klubu chovatelů chrtů je 160 bodů. Podmínkou je získat na klubové výstavě KCHICH minimálně ocenění V4 (ve třídách, kde je zadáván titul CAJC, CAC - tedy třídy mladých, mezitřídě, otevřené, pracovní, vítězů, šampionů). Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadávaán titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent. Vyjímku tvoří balkánské státy ( Bosna, Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Rumunsko,Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Klubového šampiona KCHICH nezapočítávají ( vyjímku tvoří evropská a světová výstava pořádaná v dané zemi pod záštitou FCI). Pro získání titulu se započítavájí i body za tituly junior a národních šampionů, respektive interšampionů.

Pokud váš chrtík získá stanovenou bodovou hranici a splní podmínku ocenění na klubové výstavě, zašlete přehled získaných bodů spolu s kopiemi buď PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků s kartičkami titulů na adresu místopředsedkyně výboru:

Studentská 2496, 276 01 Mělník

nebo e-mailem: s.stepankova@centrum.cz

Bodování za šampiona se počítá pouze po dobu členství v KCHICH a tituly mohou být uděleny pouze psovi, feně, jehož majitel je členem KCHICH.

14.03.2008. 21:38

TOP Italský chrtík roku

Tento titul je udělován psům a fenám, kteří získají za své výstavní úspěchy v dané sezóně nejvyšší počet bodů a to pouze v době členství v KCHICH a mohou být uznány pouze psovi, jehož majitel je členem KCHICH.


Chrtík sbírá body za účast na výstavách dle bodovací tabulky níže (počítají se pouze body získané ve třídě mladých a v dospělých třídách, kde je zadáván titul CAC - mezitřída, třída otevřená, třída pracovní a třída šampionů nebo vítězů) a do konce ledna následujícího roku zašle majitel přehled získaných bodů spolu s kopií PP se zapsanými výstavními úspěchy, nebo výstavních posudků s kartičkami titulů. Započítávají se veškeré výstavy ze zahraničí, kde je zadáván titul CAC a titul CAJC nebo jeho ekvivalent . Vyjímkou jsou balkánské státy ( Bosna, Hercegovina, Černá Hora, Srbsko, Makedonie, Rumunsko, Bulharsko) a výstavy pořádané v těchto zemích pro jiné země. Z těchto výstav se body do Top chrtíka nezapočítvají (vyjímku tvoří pouze evropská a světová výstava pořádaná v těchto zemích pod záštitou FCI).


Body se zasílají
místopředsedkyni KCHICH, nejlépe e-mailem:

Štěpánka Štěpánková – s.stepankova@centrum.cz

Pořadí soutěže TOP italský chrtík roku je vyhlašováno na členské schůzi následujícího roku pro psy i feny zvlášť, a zároveň je vyhlašován a oceněn Absolutní vítěz s nejvyšším počtem bodů.

Dostihový a coursingový šampion KCHICH

NOVÁ PRAVIDLA PRO UDÍLENÍ DOSTIHOVÉHO/COURSINGOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH JSOU PLATNÁ OD 25. 2. 2017, PODLE TĚCHTO PRAVIDEL LZE ZPĚTNĚ ZAPOČÍTÁVAT I SEZÓNU 2016

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ DOSTIHOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH

– Platná dostihová licence v době konání všech započítávaných dostihů

– 12 čistě doběhnutých dostihů v minimálně dvou sezonách, v dospělých kategoriích (klasik, sprinter), z toho minimálně 4 dostihy CACIL, přičemž se pes aspoň jednou umístí v 1. polovině startujících. U sprinterů se akceptuje CACIL i pokud se nesejde potřebný počet psů.

– Členství v KCHICH po celou dobu plnění předešlé podmínky

PODMÍNKY PŘIZNÁNÍ COURSINGOVÉHO ŠAMPIONA KCHICH

– Platná coursingová licence v době konání všech započítávaných závodů

– 12 čistě doběhnutých závodů v minimálně dvou sezonách, v dospělých kategoriích (klasik, sprinter), z toho minimálně 2 závody CACIL, přičemž se aspoň jednou pes umístí v 1. polovině startujících. U sprinterů se akceptuje CACIL i pokud se nesejde potřebný počet psů.

– Členství v KCHICH po celou dobu plnění předešlé podmínky

02.03.2013. 13:58