Manuál chovatele

Před krytím

1.

Poslat poradci chovu žádost o krycí list alespoň měsíc před předpokládaným háráním

- v žádosti uveďte jméno feny
- datum posledního vrhu
- očekávaný termín hárání
- jména krycích psů.
U zahraničního krytí doložte chovnost a kopii originálu PP.

Prosím uvědomte si, že krycí list platí minimálně jeden rok, proto o něj můžete požádat skutečně s předstihem a ne až ve chvíli, kdy vaše fenka začala hárat!
Na krycí list si můžete nechat napsat libovolný počet psů, nemusíte dodržovat napsané pořadí

- k žádosti přiložte kopii dokladu o zaplaceném poplatku za vystavení KL 200 Kč.
Po splnění těchto náležitostí dostanete modrý a červený krycí list.

2.

Fena by měla být před krytím a před začátkem hárání odčervena a samozřejmě v imunitě proti parvoviróze, nemocem psinkového charakteru a vzteklině.
Pravidelné očkování chrtíka je snad samozřejmostí každého rozumného a zodpovědného majitele a chovatele

3.

Uvědomte majitele krycího psa o svém záměru krýt jeho psem a domluvte si předem podmínky za krytí.

Po krytí:

1.

Chovatel a majitel krycího psa vyplní a podepíší oba krycí listy - majitel krycího psa by nikdy neměl nakrýt, pokud chovatel přijede bez krycího listu!

2.

Vyplněný červený krycí list zašle majitel krycího psa do týdne poradci chovu.
U zahraničního krytí zasílá i červený krycí list majitel feny. Prosím posílejte obyčejnou poštou, ne doporučeně!

3.

Modrý krycí list zasílá majitel feny po narození štěňat do 3 tří dnů poradci chovu.Pokud fena nezabřezne, posílá majitel feny krycí list zpět poradci chovu po uplynutí fyziologické lhůty březosti s poznámkou „Nezabřezla“. Prosím posílejte obyčejnou poštou, ne doporučeně!

Po narození štěňat:

1.

Po obdržení modrého krycího listu od chovatele zašle poradce chovu chovateli Žádanku o určení čísla zápisu

2.

Do žádanky o určení čísla zápisu vepíše chovatel jména štěňat v abecedním pořadí, nejdříve psy, potom feny. Dále vyplní název své chovatelské stanice, adresu a rodiče vrhu, datum vrhu. Žádanku zašle emailem přímo na plemennou knihu ( paní Hušková). Plemenná kniha zašle elektronicky chovateli zpět Přidělení zápisových čísel / Přihlášku k zápisu štěňat a vzor průkazu původu prvního štěněte z vrhu. Uvedená čísla zápisu, jsou shodné s tetovacími čísly.

3.

Před otetováním nebo očipováním štěňat chovatel vytiskne Přihlášku k zápisu štěňat.
Tetování nebo čipování ( nebo obojí ) musí veterinární lékař nebo tetovatel potvrdit podpisem a razítkem v přihlášce.
Tetování provádí veterinární lékař, veterinární technik, nebo klubem pověřený poradce chovu či chovatel, pouze pokud získal odborné vzdělání dle § 59 veterinárního zákona.
Čipování provádí veterinární lékař. V případě čipování zapíše veterinární lékař v přihlášce k zápisu číslo čipu k příslušnému jménu štěněte. Vhodný minimální věk pro tetování štěňat je 6 týdnů, vhodný minimální věk pro čipování je 6 - 10 týdnů.
V přihlášce je nutno uvádět přesně všechny údaje.
Pokud jde o váš první vrh, je třeba poslat i kopii přiděleného chráněného názvu chovatelské stanice.
Prosím posílejte obyčejnou poštou, ne doporučeně!

4.

Vyplněnou kompletní přihlášku k zápisu zašle chovatel poradci chovu, ten ji potvrdí a zašle spolu s modrým krycím listem na plemennou knihu.

5.

Povinností každého chovatele a majitele krycího psa je vést knihu odchovů a knihu krytí, a to pro každého chovného jedince zvlášť, a na požádání ji předložit ke kontrole.

Nezapomeňte na přeregistraci chovných zvířat!

Po úspěšném absolvování bonitace je třeba nechat si přeregistrovat chovné jedince.
Chovná fena je přeregistrována většinou při zápisu prvního vrhu. Chovatel zašle originál průkazu původu na příslušnou plemennou knihu.

Chovný pes by měl být přeregistrován nejpozději po prvním nakrytí – opět je nutné zaslat na příslušnou plemennou knihu originál průkazu původu. Tuto skutečnost samozřejmě provádí majitel krycího psa, ale je dobré, když si chovatel zkontroluje, zda je otec vrhu přeregistrován.


Adrea plemenné knihy: ČESKOMORAVSKÁ KYNOLOGICKÁ UNIE
Maškova 3
182 53 Praha 8
Návštěvní hodiny:
Út 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00
St 7:30 - 12:00 a 12:30 - 15:00

Prosím snažte se přihlašovat vrhy na plemenné knize ideálně do 10. týdne, nejpozději do 12. týdne věku štěňat. Vyřízení průkazů původu netrvá dlouho – max. 14 dnů až 3 týdny, takže chovatel může poměrně brzy předat rodokmen novým majitelům.

<< První < Zpět [2 / 2] Další > Poslední >>