Upozornění pro chovatele!

Vážení chovatelé, s ohledem na schválení nového Zápisního a Bonitačního řádu upozorňujeme na tyto podstatné změny. Nově bylo do zápisního řádu zavedeno omezení počtu vrhů a to tak, že na chovné feně může být odchováno maximálně 5 vrhů za život. Nadále se tedy již nebude jednat o doporučení klubu, nýbrž o předpis, kterým se musí členové klubu řídit.

Nadále také zůstává podmínkou pro absolvováni bonitace doložení protokolu o vyšetření luxace čéšky od veterináře pověřeného veterinární komorou toto posouzení provést. Bylo tak navázáno na doporučení a diskuze z posledních několika let. Dovolujeme si zdůraznit, že výsledek vyšetření nebude ovlivňovat zařazení do chovu při bonitaci, jedná se pouze o požadavek na předložení tohoto vyšetření. Odkaz na seznam veterinářů najdete v sekci "důležité" níže.

07.05.2015. 09:57

Plemenná kniha se stěhuje

POZOR! ČMKU má nové prostory – budova ČSCH, Maškova 3, 182 53 Praha 8-Kobylisy. Nový telefonní kontakt + 420 234602274. E-mailové adresy zůstávají beze změny.

Doporučení pro chovatele

DOPORUČENÍ PRO CHOVATELE


V zájmu zdraví chovných fen a kvalitních odchovů:

Nedoporučujeme spojovat jedince se stejnou vadou.

Doporučujeme v chovu klást důraz na výšku a plnochrupost.

Doporučujeme na jedné feně odchovat max. pět vrhů.

Doporučujeme krytí feny maximálně jednou ročně. V případě dalšího krytí je nutné vynechat následující dvě hárání a to i v případě, že fena nezabřezla.

Doporučujeme provádění testů na luxaci pately ( vykloubení čéšky ).

Nedoporučujeme krytí dvou nemocných jedinců.

Upozornění pro chovatele

Upozornění pro chovatele

Upozorňujeme chovatele, že agendu italských chrtíků na plemenné knize ČMKU přebrala po panu Křečkovi paní Simona Hurábová.

Prosím, obracejte se tedy na ni. Telefon: 234 602 277

Děkujeme.

Článek o pohybu chrtíka

Text přednášky poradkyně chovu Heleny Podané o pohybu chrtíka, přednesené na klubové výstavě v Náměšti nad Oslavou najdete na stránkách

chovatelské stanice GIL-ENDOR

v sekci Zajímavosti a články.

05.07.2010. 16:16

Podmínky chovnosti

Do chovu mohou být zařazeni pouze chovní jedinci,
tj. čistokrevní psi a feny s průkazem původu, kteří úspěšně absolvovali bonitaci.

Bonitace chovatelská činnost, při níž je pes/fena posouzen/a odbornou komisí KCHICH a porovnán/a s platným standardem FCI.

Přednosti, nedostatky či vady v souladu se standardem jsou zapsány do bonitačního listu. Výsledek bonitace se zapisuje do bonitačního listu a průkazu původu označením chovný – nechovný.


Do chovu nesmějí být zařazeni jedinci s hrubými dědičnými vadami exteriéru, povahy a jinými anatomickými vadami, jedinci, kterým byl proveden zákrok k odstranění jakékoli anatomické a exteriérové vady, jež je dle standardu FCI důvodem k vyloučení z chovu, a dále jedinci v prokazatelně špatném zdravotním stavu.

Bonitační komisi tvoří posuzovatel exteriéru psů, poradce chovu a pověřený člen výboru.

Minimální věková hranice pro zařazení italského chrtíka do chovu je 15 měsíců. Fena je chovná do dosažení hranice 8 let, chovnost psa není omezena věkovou hranicí.

Minimální věk pro absolvování bonitace je dovršených 13 měsíců ke dni konání bonitace.

<< První < Zpět [1 / 2] Další > Poslední >>