Titulní strana · Akce · Dostihy a coursing

Šampion pro krásu a výkon ČR


B – bodovací dostih,

M – mistrovství,

I – mezinárodní

CACT, CACIL – se zadáním titulů

n-MS/n-ME - nominačníŠAMPIÓN PRO KRÁSU A VÝKON ČR

Návrh dostihové komise ke schválení předsednictvem ČMKU:

Titul se bude zadávat jako národní, podléhá zápisu do PP. Udělení tohoto titulu neopravňuje k hlášení do třídy šampiónů, vítězů na výstavách.

Může být získán pouze psem (skupina FCI č.X a chrtovití skupiny č.V), který je zapsán při ČMKU a jehož majitelem je osoba s trvalým bydlištěm na území ČR.

14.03.2008. 23:31