Titulní strana · Akce · Členské schůze · Členská schůze 2017

Členská schůze 2017


Vážení členové KCHICH,
Srdečně Vás zveme na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 25. 2. 2017 v Brně – Restaurace Tanganika od 12:30 hodin.
Předmětem schůze budou tradiční zprávy členů výboru, ohlédnutí a zhodnocení roku 2016, předání diplomů a pohárů novým klubovým šampionům, vyhlášení výsledků soutěže TOP CHRTÍK 2016, diskuze a jiné.

Velmi důležité je upozornit, že se jedná o schůzi volební, kdy členové klubu budou volit členy výboru a ombudsmana na další dvouleté období. Vaše účast na této schůzi je tedy velmi důležitá!! Máte tak totiž možnost svým hlasem zasáhnout do chodu klubu, třeba zrovna ten Váš hlas rozhodne, jakým směrem se bude klub ubírat následující období.

Návrhy na kandidáty do výboru a na ombudsmana, můžete zasílat emailem nebo písemně na adresu předsedkyně KCHICH, a to tak, aby byl návrh doručen k rukám předsedkyně nejpozději tři dny před konáním členské schůze.

program schůze

Těšíme se na Vás!

http://www.restaurace-tanganika.cz/

09.01.2017. 11:18