Titulní strana · Akce · Členské schůze · Členská schůze 2015

Členská schůze 2015

Vážení členové KCHICH,
srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 14. 3. 2015 od 11:00 hodin v hotelu Svornost - Praha Počernice, Novozámecká 284, 190 12 Praha.
Na programu schůze se dozvíte o práci klubu za uplynulé období, dalším bodem programu bude projednání a schválení návrhu změny stanov a zápisního řádu, vyhlášení nových šampionů klubu a vyhlášení soutěže Top italský chrtík 2014 spolu s předáním pohárů.
Tato schůze je také volební, kdy budou voleni členové výboru a ombudsman, proto je účast všech členů důležitá.
Výbor přijímá návrhy členů na volbu do výboru KCHICH a žádá o zasílání návrhů do 20. 2. 2015.
Je však nutné, aby navrhované osoby s kandidaturou souhlasily.

Pro všechny členy bude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na Vás
Výbor klubu

http://www.svornost.cz

02.02.2015. 14:26