Titulní strana · Akce · Členské schůze

Členská schůze 2018


Vážení členové KCHICH,
srdečně Vás zveme na tradiční členskou schůzi, která se koná v sobotu 3. 3. 2018 od 10:00 hodin v salonku hotelu Svornost - Praha Dolní Počernice.
Na této schůzi se tradičně ohlédneme za uplynulým rokem. Jako vždy Vás čeká především příjemné posezení s ostatními členy klubu v době oběda, na který Vás rádi pozveme. Tradičně bude také vyhlášena soutěž Top italský chrtík roku a umístěným, stejně jako nově schváleným Klubovým šampionům budou předány diplomy a ceny.

Těšíme se na Vás,
Výbor klubu

http://www.svornost.cz

Novozámecká 284, 190 12 Praha.

26.01.2018. 11:46

Členská schůze 2017


Vážení členové KCHICH,
Srdečně Vás zveme na členskou schůzi, která se bude konat v sobotu 25. 2. 2017 v Brně – Restaurace Tanganika od 12:30 hodin.
Předmětem schůze budou tradiční zprávy členů výboru, ohlédnutí a zhodnocení roku 2016, předání diplomů a pohárů novým klubovým šampionům, vyhlášení výsledků soutěže TOP CHRTÍK 2016, diskuze a jiné.

Velmi důležité je upozornit, že se jedná o schůzi volební, kdy členové klubu budou volit členy výboru a ombudsmana na další dvouleté období. Vaše účast na této schůzi je tedy velmi důležitá!! Máte tak totiž možnost svým hlasem zasáhnout do chodu klubu, třeba zrovna ten Váš hlas rozhodne, jakým směrem se bude klub ubírat následující období.

Návrhy na kandidáty do výboru a na ombudsmana, můžete zasílat emailem nebo písemně na adresu předsedkyně KCHICH, a to tak, aby byl návrh doručen k rukám předsedkyně nejpozději tři dny před konáním členské schůze.

program schůze

Těšíme se na Vás!

http://www.restaurace-tanganika.cz/

09.01.2017. 11:18

Členská schůze 2016


Vážení členové KCHICH,
srdečně Vás zveme na tradiční členskou schůzi, která se koná v sobotu 20. 2. 2016 od 11:00 hodin v salonku hotelu Svornost - Praha Dolní Počernice.
Na této schůzi budou projednány některé návrhy na změny, které se nám za ten rok urodily v hlavě, ale bez Vás, členů, je zkrátka schválit nemůžeme. :) Jako každý rok Vás čeká především příjemné posezení v době oběda, na který Vás rádi pozveme. Tradičně bude také vyhlášena soutěž Top italský chrtík roku a umístěným, stejně jako nově schváleným Klubovým šampionům budou předány diplomy a ceny. Pokud nás technika nezradí, promítneme si také ty nejdůležitější okamžiky klubového dění uplynulého roku a prozradíme Vám jméno rozhodčího letní klubové výstavy. Zároveň budou na schůzi oficiálně zahájeny oslavy k příležitosti 25 let od založení našeho klubu! Doufáme, že se sejdeme opět v hojném počtu. Těšíme se na Vás,
Výbor klubu


http://www.svornost.cz

Novozámecká 284, 190 12 Praha.

14.01.2016. 17:06

Členská schůze 2015

Vážení členové KCHICH,
srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 14. 3. 2015 od 11:00 hodin v hotelu Svornost - Praha Počernice, Novozámecká 284, 190 12 Praha.
Na programu schůze se dozvíte o práci klubu za uplynulé období, dalším bodem programu bude projednání a schválení návrhu změny stanov a zápisního řádu, vyhlášení nových šampionů klubu a vyhlášení soutěže Top italský chrtík 2014 spolu s předáním pohárů.
Tato schůze je také volební, kdy budou voleni členové výboru a ombudsman, proto je účast všech členů důležitá.
Výbor přijímá návrhy členů na volbu do výboru KCHICH a žádá o zasílání návrhů do 20. 2. 2015.
Je však nutné, aby navrhované osoby s kandidaturou souhlasily.

Pro všechny členy bude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na Vás
Výbor klubu

http://www.svornost.cz

02.02.2015. 14:26

Výroční členská schůze 2014

Vážení členové KCHICH,
srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 1. 3. 2014 od 11:00 hodin v restauraci Bašta na Budech v Mukařově, Kutnohorská ulice.
Na této schůzi se dozvíte o práci klubu za uplynulý rok, dojde na projednání nových stanov klubu, budou předány poháry klubovým šampionům a nově i klubovým dostihovým a coursingovým šampionům a vyhlásíme výsledky Top chrtíka.
Pro všechny členy bude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na vás
Výbor klubu

http://www.bastanabudech.cz

01.01.2014. 13:56

Členská schůze dne 23.2.2013

Vážení členové klubu KCHICH,
srdečně Vás zveme na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu 23. 2. 2013 od 11:00 hodin v restauraci Bašta na Budech v Mukařově,Kutnohorská ulice.
Na této schůzi se dozvíte o práci klubu za uplynulý rok, předáme poháry klubovým šampionům a bude volen výbor klubu. Pro všechny členy bude zajištěno občerstvení.
Těšíme se na vás

http://www.bastanabudech.cz

<< První < Zpět [1 / 2] Další > Poslední >>